Provaznické muzeum Karla Klika v Deštné u Jindřichova Hradce

provaznicke.muzeum@seznam.cz, telefon 384 384 227, nám. Míru 96, Deštná, 378 24, viz. odkazy

(Tato stránka byla vytvořena v rychlosti pro sdělování aktuálních základních informací o aktivitách na podporu muzea)
 


. Informace o muzeu .
 


   
odborné recenze ke knize
naleznete zde

 


Co nyní aktuálně připravujeme
 

Kdo muzeum podpořil již dříve:

Nadace OSF Praha

Lanex Bolatice

Pokorný sítě Brloh

KV Řezáč Tišnov

občanské sdružení Sluneční dvůr

fotografové Josef Böhm a Mgr. Petr Prášil


Děkujeme všem, kteří muzeum podpořili při 3. vydání knihy "Provaznictví v Čechách a na Moravě" autora Karla Klika:

  
Ministerstvo kultury ČR , o.s. Sluneční dvůr , Kv.ŘEZÁČ, s.r.o. , ROMAK Group, s.r.o. , PECKO, s.r.o. , Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště v Třeboni , Tiskárna RAIN , POKORNÝ-SÍTĚ Brloh , LANEX a.s. Bolatice , Konopářský svaz ČR ,

I těm, kdo přislíbili trvalou podporu do budoucna:
  
PECKO, s.r.o. ,
POKORNÝ-SÍTĚ Brloh ,


Odkazy na muzeum na internetu
   Server muzeí a galerií ČR , Hobbyinfo - spektrum nápadů pro volný čas ,  Agentura Kultur Kontakt , Obec Deštná ,
Konopa o.s. - seznam vystavovatelů , Český rezervační a informační server , Město Jindřichův Hradec , Jindřichohradecko , Český rozhlas, Leonardo (doporučujeme - zajímavé fotografie i zvukový záznam), Zámecký pensoin Wratislav, Dírná , a další především turistické infromace...

 

Provaznické muzeum v Deštné bylo založeno v roce 1998 v bývalé provaznické dílně rodiny Kliků, která provozovala provaznické řemeslo téměř 250 roků. Provaznické muzeum je jediné v Čechách, ve kterém je umístěna ucelená expozice strojů a nářadí pro provaznickou výrobu používaných cca před 200 roky ve srovnání s výrobou dnešní. Součástí prohlídky je předvádění původní výroby z různých materiálů a různých postupů jak provaznického, tak tkalcovského a soukenického řemesla.

Exponáty muzea byly sesbírány majitelem muzea panem Karlem Klikem (*1926, t.č. v důchodu), posledním žijícím českým provazníkem, který převážně zajišťuje výklad a předvádí výrobu. Provoz muzea je udržován podle možností z vlastních zdrojů majitele a z minimálního vstupného. Exponáty byly pořízeny na náklady majitele.

Jelikož se jedná o místní muzeum nacházející se v obci situované na okraji turistických oblastí Třeboňsko a Jindřichohradecko, může každá zajímavá aktivita rozšířit možnosti této převážně zemědělské části naší republiky, což s sebou přináší finance, invenci, pracovní místa… I z tohoto důvodu místní Obecní úřad v Deštné v zastoupení starostky obce vyslovil projektu svou podporu. Od roku 2002 spolupracuje pan Klik s Ing. Davidem Němečkem a občanským sdružením Sluneční dvůr z nedaleké Vícemile (viz. www.permakultura.cz/slunecnidvur), které v současnosti zastřešuje grantové a dotační záležitosti muzea.

 

Pro potřeby muzea a seznámení veřejnosti s provaznictvím jako řemeslnou činností, jeho vývojem a používanými technologiemi byla panem Klikem vydána publikace "Provaznictví v Čechách a na Moravě" (200 stran A5), která byla dotována některými současnými výrobci z oboru, nadací OSF Praha a majitelem muzea. Publikace byla prodávána za režijní cenu. Pro velký zájem (publikace je již prakticky rozebrána) a potřebu doplnění některých částí je letos připraven již druhý dotisk, jehož vydání částečně pokryje dotace Ministerstva kultury ČR.

Recenze ke knize naleznete zde:
Jiří Langer, vydavatel Galerie Inspirace Jindřichův Hradec
Ing. Zdeněk Píša, samostatný zemědělský poradce a žurnalista v oblasti
ekologické zemědělství, Program obnovy venkova a další aktivity „rozvoje venkova“
Mgr. Martin Šimša (2. strana), Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
PhDr. Karel Pavlištík, CSc. (2. strana) Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín.

 

V současnosti zajišťujeme dofinancování žádosti o dotaci od MK ČR na níže uvedené položky pro Provaznické muzeum, především na vyučení následovníků.

Sponzorům nabízíme stálou prezentaci ve všech našich informačních médiích (knihy, internet, články, propagační tiskoviny apod.) - a to i jako sponzorů podílejícího se na aktivitách a projektech občanského sdružení Sluneční dvůr.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ministerstvo kultury ČR

Odbor regionální a národnostní kultury

Maltézské nám. čp. 1

110 00 Praha 1

 

Věc: Žádost o finanční podporu projektu "Provaznické muzeum 2006" v kategorii: „Ochrana v různých oborech tradiční lidové kultury“ pro Provaznické muzeum v Deštné u Jindřichova Hradce

 

Pro uchování provaznického řemesla uvažujeme o následujících krocích:

1. „Rekvalifikace“ – předání dovedností p. Klika následovníkům

Z důvodů vysokého věku a zdravotního stavu pana Klika budou v období mimo sezónu (do 1.6. a od 1.10.) vyškoleni panem Klikem dva zájemci o řemeslo. Náklady pokrývají především výukový materiál, cestovné, podklady a též symbolický plat pana Klika. Vycházejí z informací o obdobných akcích na rekvalifikaci pracovníků od Úřadu práce v Jindřichově Hradci. Rekvalifikaci se pokusíme zajistit i po stránce legislativní.

 

2. Zajistit sezónní průvodce, červen až září

Usoudili jsme, že bude třeba zajistit pomocníka a to z několika důvodů

1. Panu Klikovi bude v roce 2006 úctyhodných 80 let a celodenní výklad v muzeu včetně ukázek je velmi náročný obzvláště během sezóny, kdy je muzeum v provozu až 14 hodin denně. Nutno je přihlédnout i k současnému zdravotnímu stavu pana Klika.

2. Nedávno bohužel zemřel pomocník, který ve svém volném čase pomáhal za drobnou úplatu panu Klikovi a který byl jedním z potenciálních „tovaryšů“ – budoucích následovníků v řemesle.

 

3. Propagační materiál – letáky, pohlednice, vstupenky, cedule, ...

Vstupenky formou pohlednic s pozvánkou do muzea jako základní propagační materiál. Fotografie na předlohy daruje místní fotograf zdarma. Dále informační tabule v okolí a přímé náklady na cesty za účelem předvádění řemesla např. na trzích, historických akcích, výstavách apod. Činnost muzea za svou krátkou dobu působnosti nalezla odezvu například v akcích Muzea řemesel v Letohradě, společnosti Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem, v expozici zpracování konopí na výstavě Hobby 2005 v Českých Budějovicích, víkendovém Hospodaření ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska i „doma“ v Jindřichově Hradci při nedávném zahájení místního Festivalu řemesel a vyznání pořádaného občanským sdružením Na dobrých cestách ze Zahrádek u Strmilova ve spolupráci s nadací Partnerství a stezkami Greenways... Uvažujeme max. 10 akcí ročně.

 

4. Administrativní, organizační a technické zajištění muzea

Ekonomická rozvaha jako v dnešní době nezbytný výchozí materiál pro další činnost muzea, minimální náklady na externí zpracování účetnictví, vybavení (například počítač včetně oficiálně zakoupených programů). Další v podstatě nevyčíslitelná položka zahrnuje běžnou korespondenci, cesty, náklady na energii, telefony a podobná drobná vydání, která se vždy nasčítají do značné sumy, kterou stejně nelze vyčíslit, neboť se jedná o vlastní „žití projekty a muzeem“.

 

5. Plánované aktivity

Jelikož zahraniční turisté z blízkého Rakouska i z Německa velmi často jeví zájem o německou verzi knihy pana Klika, plánujeme upravené vydání v minimálním nákladu s tím, že jsme se v současnosti obrátili na zahraniční kolegy z oboru s návrhem na spolupráci.

Uvažujeme i o zdokumentování technologie a zachycení na videozáznam (i pro potřeby výuky), o postupném vytvoření učebnice provazničiny a o provaznickém kroužku pro mládež z okolí. Nutné bude i zateplení budovy, což bude k užitku exponátům i návštěvníkům a umožní to prodloužení doby sezóny minimálně o dva měsíce (tedy denní provoz květen až říjen).

Hlavním cílem vedoucím k uchování provaznického řemesla je v současnosti maximální ekonomická soběstačnost muzea.

  

Dne 19.2.2006, Vícemil

                                                  Karel Klik - majitel muzea - provaznicke.muzeum@seznam.cz, telefon 384 384 227, nám. Míru 96, Deštná

                                                  Ing. David Němeček - koordinátor - slunecni.dvur@permakultura.cz, telefon 384 384 027, Vícemil 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Organizační záležitosti vyřizuje:         Ing. David Němeček, telefony 384 384 027, 777 968 533

                                                                občanské sdružení „Sluneční dvůr“, Vícemil 11, p. Kardašova Řečice 378 21

                                                                e-mail: slunecni.dvur@permakultura.cz www.permakultura.cz/slunecni.dvur
                                                               
IČO 266 499 77, č.ú. 200 180 907 / 0300  ČSOB, pob. Jindřichův Hradec

 

 

Zpracováno v rychlosti doma u PC @ 2005